โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่น ๑๑

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                                สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับใหม่ รุ่นที่ ๑๑  โดยสาขาวิชารังสีเทคนิคได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีเทคนิค เยี่ยมชมห้องปฏิบัติทางรังสี พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการทำงานของเครื่องมือต่างๆที่ควรทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางรังสีเทคนิคและสามารถมองเห็นภาพรวมของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/2559/11#sigFreeId552f3f8467