โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

 ท้องฟ้าลำลอง


         สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ตลอดจนช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนจากนอกห้องเรียน ทำให้นักศึกษาสนุกสนาน เปิดมุมมอง และสามารถเข้าใจในศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/2562/21#sigFreeIdf0752f56be