ที่อยู่ : สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๓๑๐๘๑๐๕

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : www.rt.sci.ru.ac.th

facebook : www.facebook.com/RtRamkhamhaeng

Google Map : รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง