โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการฯ ครั้งที่ ๖

             สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ในวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเปิดลงทะเบียนให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการฯทาง www.rt.sci.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  สนใจรายละเอียดโครงการฯ ดูที่แถบเมนูด้านล่าง "โครงการอบรมฟื้นฟูฯ" หรือ สนใจลงทะเบียนในแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ รับจำนวนจำกัด ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ได้ที่นี่

             ขณะนี้ห้องบรรยาย RTD502 ซึ่งเป็นสถานที่จัดโครงการที่นั่งเต็มเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจแต่พลาดการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ สาขาวิชาฯยินดีเปิดห้องบรรายเพิ่มอีกหนึ่งห้อง โดยถ่ายทอดสัญญาณเสียงและภาพวิดิทัศน์ของวิทยากรตลอดระยะเวลาการบรรยายในโครงการฯ หากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติม โปรด ลงทะเบียนด่วน ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ในแบบฟอร์มลงทะเบียน คลิกที่นี่ และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่  โปรดนำหลักฐานการโอนเงินของท่านมาแสดงเพื่อรับเอกสารประกอบการอบรม ณ จุดลงทะเบียน ระหว่างเวลา ๘.๐๐ - ๙.๐๐ น ห้อง RTD 502 ชั้น 5 อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

             เงื่อนไขการชำระเงิน: อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๒๐๐ บาท โดยการลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 020038047906 ชื่อบัญชี "สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์" พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล ของท่าน ลงบนหลักฐานการโอนเงินให้ชัดเจน  จากนั้นถ่ายรูปหลักฐานดังกล่าว (file*jpeg ขนาดไม่เกิน 1MB) และupload  ลงในฟอร์มการลงทะเบียน พร้อม submit  (กรุณาใช้ชื่อ file หลักฐานเป็น "ชื่อ_นามสกุล")