โครงการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นความรู้ทางรังสีเทคนิค

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ สาขาวิชารังสีเทคนิค

                            สาขาวิชาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นความรู้ทางรังสีเทคนิคขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านงานทางด้านรังสีเทคนิคได้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และทราบเกี่ยวกับเครื่องมือทางรังสีวิทยาและวิธีการใช้งานเบื้องต้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนทางวิชาชีพรังสีเทคนิคในอนาคต รวมทั้งทำให้นักศึกษาทราบถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการทางการแพทย์เบื้องต้น ทั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาทราบว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องประกอบวิชาชีพอย่างไร และสามารถวางแผนการทำงานต่อไปได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในนักศึกษาที่เคยทำงานทางรังสีเทคนิคมาแล้ว ได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพอีกด้วย

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/2561/13#sigFreeId29a25a58e2