การเรียนการสอนปฏิบัติการ


         สาขาวิชารังสีเทคนิค  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์-ครุภัณฑ์ทั้งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และครุภัณ์เฉพาะทางรังสี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์การทำปฏิบัติการซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิจัย เพื่อความคล่องตัวในการเรียนปฏิบัติการ นักศึกษาจะสวมชุดยูนิฟอร์มสำหรับเรียนปฏิบัติการสีฟ้าคราม