โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๔

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 ณ ห้องบรรยาย RTD 502 สาขาวิชารังสีเทคนิค

                               สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องและรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อน พบปะครู อาจารย์ รู้จักสถานที่ ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ง รศ.ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางในการการจัดการเรียนการสอน แนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งมีการร่วมสันทนาการระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/2562/14#sigFreeId24634a9d4a