โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับพื้นความรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษารุ่นที่ ๑๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารจอดรถและอเนกประสงค์


             สาขาวิชารังสีเทคนิค จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการปรับพื้นความรู้สู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๕ สามารถเตรียมตัวในการเรียนรู้และเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต โดยนักศึกษารุ่นพี่พาน้องๆเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อธิบายหลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคเบื้องต้น ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษารุ่นพี่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

View the embedded image gallery online at:
http://www.rt.sci.ru.ac.th/index.php/1/63-1/63#sigFreeId6981115921