รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีเทคนิค ด่วน

จำนวน ๖ อัตรา (งบคลัง) วุฒิปริญญาโทและ มีใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

สนใจกรุณาติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดทางสาขาวิชาฯโดยตรง โทร. ๐๒-๓๑๐๘๑๐๕ หรือ  

inbox:https://www.facebook.com/RtRamkhamhaeng