โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์


         สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม "โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมกับ ๑๔ ภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก